2019-05-19

narasiṁhapañcāmr̥tastōtram

rāmāya rāmabhadrāya rāmacandrāya vēdhasē ।
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ patayē namaḥ ॥
māturmātāmahadayitayā saumyayā śrāvitō yacchrīrāmēṇāracitanr̥haristōtrapañcāmr̥tākhyam ।
vyācikhyāsurmanasi vidadhadrājalakṣmīṁ suśīlāṁ śaurērbhaktāṁ paramapadagāṁ yatnamētaṁ karōmi ॥
 atha stōtram ।
ahōbilaṁ nārasiṁhaṁ gatvā rāmaḥ pratāpavān ।
namaskr̥tvā śrīnr̥siṁhamastauṣītkamalāpatim ॥
ślōkōyam uparyuktānāṁ padyānāṁ sandarbhaṁ dhvanayati । rāmaḥ śrīrāmacandraḥ । pratāpavān tējōmayaḥ । nārasiṁhaṁ narasiṁhasya idamiti taddhitavr̥ddhiḥ । ahōbilam āndhradēśē bhavanāśinītīrē prakhyātaṁ narasiṁhakṣētram । tadgatvā prāpya । namaskr̥tvā namaskr̥tya namōvācaṁ vidhāya । sākṣātprabhr̥tīni ca ityatra namasaḥ sākṣātprabhr̥titvāt gatisañjñāvikalpāt lyabvikalpāt ktvāntaṁ sidhyati । śrīnr̥siṁhaṁ śriyā ṣaḍbhirguṇaiḥ sahitaṁ nā cāsau siṁhaśca nr̥siṁhastaṁ । yadvā śriyā lakṣmyā sahitaṁ nr̥siṁhastaṁ kamalāpatiṁ śriyō nityānapāyitvāt । astauṣīt prāśaṁsīt । anuṣṭubvr̥ttam ।
gōvinda kēśava janārdana vāsudēva viśvēśa viśva madhusūdana viśvarūpa ।
śrīpadmanābha puruṣōttama puṣkarākṣa nārāyaṇācyuta nr̥siṁha namō namastē ॥
atra narasiṁhaṁ caturdaśabhiḥ nāmabhiḥ japan rāmaḥ tasmai namō vyāharati । sarvāṇi bhagavannāmadhēyāni sambuddhau । gōvinda । gavāṁ vāṇīnāṁ stutīnāṁ vindaḥ labdhā surēbhya iti gōvindaḥ । yadvā gāṁ bhūmim avindat prāpnōditi । yadvā gāvō vēdavāṇyō yaṁ vindanti labhantē sa iti । yadvā gavāṁ dhēnūnāṁ vindaḥ pālaḥ iti kr̥ṣṇāvatāramahimnaḥ । kēśava । kēśādvōnyatarasyām iti praśaṁsāyāṁ vaḥ ucyatē । śōbhanāḥ kēśā yasya sa iti । yadvā vānti gandhayanti iti vāḥ kēśā yasya sa iti । janārdana । janān durjanān ardayati hinastīti । yadvā janaiḥ bhāgavatairardyatē yācyatē varān iti । vāsudēva । vasati asmin sarvamiti vāsuḥ, vāsyatē upasēvyatē bhaktairiti vā । dīvyati ramatē vijigīṣati dyōtatē stūyatē mōdatē vēti dēvaḥ divum̐ krīḍāvijigīṣāvyavahāradyutistutimōdamadasvapnakāntigatiṣviti dhātupāṭhāt । vāsuścāsau dēvaścēti vāsudēvaḥ । yadvā vasudēvasyāpatyaṁ pumāniti ādivr̥ddhēḥ । viśvēśa । viśvasya brahmāṇḍasya īśaḥ nāthaḥ viśvēśaḥ lōkanāthaḥ । viśva । viśati sarvamiti viśvam । mōkṣadharmaparvaṇaḥ “vēṣanādviśvamityāhurlōkānām” iti । madhusūdana । madhunāmānamasuraṁ sūdati hantīti । viśvarūpa । viśvāni sarvāṇi rūpāṇi yasya saḥ । śrīpadmanābha । śriyā yuktaḥ padmanābhaḥ । padmaṁ kamalaṁ sakalalōkakāraṇībhūtaṁ nābhau yasya saḥ । yadvā padmānāṁ lōkānāṁ hr̥dayakamalānāṁ nābhau madhyē bhavaḥ iti । yadvā padyatē jnāyata iti padmaṁ jnānam । padmasya jnānasya nābhī kēndraṁ padmanābhaḥ । puruṣōttama । uttamaḥ puruṣaḥ puruṣōttamaḥ । “na nirdhāraṇē” iti ṣaṣṭhītatpuruṣē niṣiddhē karmadhārayaḥ । yadvā puruṣēbhyō mānavēbhya uttama iti pañcamītatpuruṣaḥ । puṣkarākṣa । puṣkarē kamalapuṣpē iva akṣiṇī yasya saḥ । yadvā pōṣayatī bhūtānīti puṣkarē akṣiṇī yasya saḥ । nārāyaṇa । narāt jātāni tattvāni pañca nārāṇi । nārāṇyayanaṁ yasya saḥ, antaryāmitvānnārēṣu bhagavatō vidyamānatvāt । yadvā nārāṇām ayanaṁ pralayakāla iti । acyuta । na cyutaḥ iti । svarūpasāmarthyānna cyutaḥ । yadvā prapannēbhyō anapagatavāt acyutaḥ । yadvā jananabālyakaumārajarādyavasthāyānām avasthāntaraṁ na cyavatīti । nr̥simha । nā cāsau siṁhaścēti nr̥siṁhvātarārūpaḥ । namaḥ namaskarōmi । tē tubhyaṁ “namaḥsvāhāsvadhālamvaṣaḍyōgācca” ityanēna caturthī । “uktā vasantatilakā tabhajā jagau gaḥ” iti vasantatilakāvr̥ttam ।
dēvāḥ samastāḥ khalu yōgimukhyāḥ gandharvavidyādharakinnarāśca ।
yatpādamūlaṁ satataṁ namanti taṁ nārasiṁhaṁ śaraṇam gatōsmi ॥
samastāḥ sarvē dēvāḥ surāḥ khalu nūnam । yōgimukhyāḥ mukhyāḥ pramukhāḥ yōginaḥ । gandharvāśca vidyādharāśca kinnarāścā gandharvavidyādharakinnarāśca bhinnaprakārā dēvayōnayaḥ । yatpādamūlaṁ yasya pādayōḥ aṅghryōrmūlam adhōbhāgam । satataṁ sadā punaḥ punarvā namanti namaskurvanti taṁ tathābhūtam । nārasiṁhaṁ narasiṁha ēva nārasiṁhaḥ svārthēṇ । yadvā narasya avayavāni nārāṇi nāraiḥ sahitaḥ siṁhaḥ nārasiṁhaḥ । tam । śaraṇaṁ gataḥ prapannaḥ asmi । śrīrāmasya puṁstvāt gataḥ । stōtramidaṁ pipaṭhiṣuryōṣit gatāsmīti vacyāt । “syādindravajrā tatajāstatō gau” itīndravajrāvr̥ttam ।
vēdān samastān khalu śāstragarbhān vidyābalē kīrtimatīṁ ca lakṣmīm ।
yasya prasādāt satataṁ labhantē taṁ nārasiṁhaṁ śaraṇam gatōsmi ॥
vēdān samastān sarvān r̥gyajussāmāni khalu nanu śāstragarbhān śāstrāntargatān । vidyābalē vidyā jnānaṁ balaṁ śastrāṇi ca । kīrtimatīṁ lakṣmīṁ yaśasā yuktaṁ māṅgalyam । satataṁ sadā bhūri vā labhantē । janā iti śēṣaḥ । yasya nr̥siṁhasya prasādāt anugrahāt । taṁ tathābhūtaṁ nārasiṁhaṁ śaraṇaṁ gatōsmi । yathāpūrvam indravajrā ।
brahmā śivastvaṁ puruṣōttamaśca nārāyaṇōsau marutāṁ patiśca ।
candrārkavāyvagnimarudgaṇāśca tvamēva taṁ tvāṁ satataṁ natōsmi ॥
brahmā viriñciḥ śivō mahēśaḥ puruṣōttamaḥ mahāviṣṇuḥ । nārāyaṇaḥ paramātmasvarūpaḥ । asau viprakr̥ṣṭaḥ paratvāt । marutāṁ patiḥ marutvān indraḥ । candrārkavāyvagnimarudgaṇāśca candrō vidhuḥ arkaḥ sūryaḥ vāyuḥ samīraṇaḥ agniranalaḥ marudgaṇā maruddēvatāśca । sarvā api imā dēvatāḥ tvamēva । taṁ tādr̥śaṁ tvāṁ bhavantaṁ satataṁ santataṁ natōsmi namāmi । ṇamam̐dhātōḥ gatyarthakatvāt kartari ktaḥ । yathāpūrvaṁ yōṣidbhirnatāsmīti vācyam । “syādindravajrā tatajāstatō gāvupēndravajrā jatajāstatō gau । anantarōdīritalakṣmabhājaḥ pādā yadīyā upajātayastāḥ ॥” ityupajātivr̥ttam ।
svapnēpi nityaṁ jagatām trayāṇāṁ sraṣṭā ca hantā ca vibhurapramēyaḥ ।
trātā tvamēkastrividhō vibhinnaḥ taṁ tvāṁ nr̥siṁhaṁ satataṁ natōsmi ॥
svapnēpi saṁvēśē api nityaṁ sarvadā jagatāṁ lōkānāṁ trayāṇāṁ trayasya sraṣṭā nirmātā hantā nāśayitā । vibhuḥ vividhaṁ bhavati vibhavāvatāraiḥ sarvavyāpitvādvā । apramēyaḥ pramātumaśakyaḥ । trātā rakṣitā । tvam ēkaḥ kēvalaḥ trividhaḥ sr̥ṣṭisthitisaṁhārakartāraḥ । vibhinnaḥ brahmaviṣṇurudrādirūpaḥ । “ēkaṁ sadviprā bahudhā vadanti” iti r̥gvēdē । samastadēvatāntaryāmitvādvā । “mayā tatamidaṁ sarvaṁ jagadavyaktamūrtinā” iti gītācāryōktiḥ । taṁ tathābhūtaṁ tvāṁ nr̥siṁhaṁ satataṁ sadā natōsmi pūjayāmi । punaśca indravajrānāmnī upajātiḥ ।
iti stutvā raghuśrēṣṭhaḥ pūjayāmāsa taṁ harim ।
puṣpavr̥ṣṭiḥ papātāśu tasya dēvasya mūrdhani ।
sādhu sādhviti taṁ prōcurdēvā r̥ṣigaṇaiḥ saha ॥
iti stutvā nutvā raghuśrēṣṭhaḥ raghukulapuṅgavaḥ pūjayāmāsa ānarca taṁ hariṁ naraharim । puṣpavr̥ṣṭiḥ kusumadhārā papāta samapatat tasya dēvasya rāmasya mūrdhani śirasi । sādhu sādhviti praśamsāvācakān śabdān taṁ śrīrāmacandraṁ prōcurjughuṣuḥ dēvā amartyā r̥ṣigaṇaiḥ munisamūhaiḥ saha sahitāḥ । anuṣṭup ।
rāghavēṇa kr̥taṁ stōtraṁ pañcāmr̥tamanuttamam ।
paṭhanti yē dvijavarāstēṣāṁ svargastu śāśvataḥ ॥
rāghavēṇa raghukulōtpannēna kr̥taṁ viracitaṁ stōtraṁ stavaḥ pañcāmrtaṁ pañcabhiḥ amr̥tatulyaiḥ ślōkaiḥ vihitaṁ anuttamaṁ avidyamānam uttamaṁ śrēṣṭhataram itarastōtraṁ yasmāt tat dvitīyāyām । paṭhanti vadanti yē dvijavarāḥ agrajanmānaḥ tēṣāṁ svargaḥ uttamapadavī śāśvataḥ nityaḥ bhavēditi । tu niścayārthē । anuṣtubvr̥ttam ।

॥ iti śam ॥